Menno Voskuil

Logboek Slauerhoff

Logboek Slauerhoff laat de schrijver-scheepsarts en wereldreiziger J. Slauerhoff (1898-1936) aan het woord in diens eigen, meest intieme woorden: de tobbende poète maudit, de avontuurlijke reiziger, de geestige observator. Met alle dagboeken en reisreportages, aangevuld met fragmenten uit zijn reisbrieven en gelardeerd met talrijke, ook door hemzelf gemaakte foto’s en documenten uit zijn leven, markeert Logboek Slauerhoff het pad over de wereld van de schrijver van Het leven op aarde, Schuim en as en de dichtbundel Een eerlijk zeemansgraf. Deze uitgave werd samengesteld, ingeleid en geannoteerd door Hein Aalders en Menno Voskuil.

Boeken

 J. Slauerhoff, Logboek Slauerhoff. Samengesteld en ingeleid door Hein Aalders en Menno Voskuil. Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 2023. 288 p. Met alle dagboeken en reisreportages, aangevuld met fragmenten uit zijn reisbrieven en gelardeerd met talrijke, ook door hemzelf gemaakte foto’s en documenten uit zijn leven, markeert Logboek Slauerhoff het pad over de wereld van de schrijver en scheepsarts Slauerhoff.
 Aad Donker & After Nature. Leiden, Primavera Pers, 2022. 248 p. In Aad Donker & After Nature beschrijft Menno Voskuil aan de hand van interviews en niet eerder gepubliceerde brieven en documenten het korte, tumultueuze leven van kunstenaar Aad Donker (1967-1998) en de geschiedenis van het kunstenaarscollectief After Nature. Daarnaast is in het boek een zeer ruime selectie van Aad Donkers werk opgenomen.
 J. Slauerhoff, Verzameld proza. Samengesteld door Hein Aalders en Menno Voskuil. Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 2020. 856 p. Naast de bekende verhalenbundels en romans is in deze uitgave ook weer het omstreden toneelstuk over het koloniale verleden Jan Pietersz. Coen opgenomen. Verder is deze nieuwe editie aangevuld met enkele niet eerder opgenomen verhalen en met een ruime en verrassende selectie uit de ongepubliceerde manuscripten.
 J. Slauerhoff, Verzamelde gedichten. Samengesteld door Hein Aalders en Menno Voskuil. Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 2018. 1040 p. In deze volledig herziene leeseditie van de Verzamelde gedichten is alle poëzie van Slauerhoff voor het eerst in de juiste volgorde samengebracht. Alle door hem gebundelde en verspreid gepubliceerde gedichten en alle later in de nalatenschap aangetroffen poëzie zijn aangevuld met circa honderd niet eerder in de Verzamelde gedichten opgenomen verzen, waaronder Slauerhoffs studenten poëzie, vertalingen, en gewraakte spotverzen.
 Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker Den Haag, Antiquariaat Fokas Holthuis, 2014. 96 p. Deze biografische schets werd uitgegeven in opdracht van Antiquariaat Fokas Holthuis te Den Haag in het najaar van 2014 ter gelegenheid van de overdracht van het Slauerhoff–archief van Kees Lekkerkerker aan het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. De uitvoering was in handen van Uitgeverij Vantilt, de vormgeving werd verzorgd door Piet Gerards Ontwerpers.
 J. Slauerhoff, Het heele leven is toch verloren. Gedichten, brieven en essays. Samengesteld door Arie Pos en Menno Voskuil. Utrecht, het Literatuurhuis, 2012. 250 p. In deze uitgave ter gelegenheid van het festival Literaire Meesters presenteren Arie Pos en Menno Voskuil verspreide en niet eerder gepubliceerde teksten van Slauerhoff. Het boek bevat onder meer tientallen gedichten die niet zijn opgenomen in Slauerhoffs Verzamelde gedichten en de aangrijpende briefwisseling met zijn laatste geliefde, de Costaricaanse boekverkoopster Caridad Rodriguez.
 J. Slauerhoff, Chanson Violette. Drie gedichten naar Albert Samain. Bezorgd door Menno Voskuil. Utrecht, De Boktor, 2012. 16 p. Chanson Violette bestaat uit drie niet eerder gepubliceerde bewerkingen die Slauerhoff maakte naar de gedichten van Albert Samain, bezorgd en uitgeleid door Menno Voskuil. Speciaal voor deze uitgave maakte Peter van Hugten drie illustraties. De tekst werd met de hand gezet uit de Romannée en gedrukt door de Boktor in een oplage van 80 Arabisch en 20 Romeins genummerde exemplaren. De laatste werden in halfperkament gebonden.
 J. Slauerhoff, Het potlood in de hand. Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff. Bezorgd door Menno Voskuil. Den Haag, Statenhofpers, 2010. 36 p. Met zes speciaal voor de uitgave gemaakte illustraties van Peter Pontiac. Gedrukt op Zerkall in een op de pers genummerde oplage van 100 exemplaren, gesigneerd door Peter Pontiac en gebonden in blauw linnen. Daarnaast verschijnt een luxe–editie in een oplage van 20 exemplaren.
 J. Slauerhoff, Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2010. 20 p. Met een speciaal voor deze uitgave gemaakte houtgravure van Peter Lazarov. Gedrukt op Zerkall in een oplage van 99 genummerde exemplaren en gebonden in rood linnen.
 Elisabeth Couperus. Een brief aan W.J. Simons. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2010. 8 p. Deze brief uit 1953 werd door Menno Voskuil bezorgd en ingeleid. De Avalon Pers maakte er een klein uitgaafje van. Het boekje werd gezet uit de Romanée en met de hand gedrukt op Zerkall in een oplage van 99 exemplaren.
 Kees Lekkerkerker en Hans Warren. Een verstokt necrofiel. Briefwisseling 1973–1979. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge, Avalon Pers, 2007. 56 p. Gezet uit de Garamond en met de hand gedrukt op Zerkall in een oplage van 75 genummerde exemplaren. Ook verscheen een luxe editie op handgeschept Losin en gebonden door Binderij Phoenix in een oplage van 15 romeins genummerde exemplaren.
 Pakhuis Büch. Over de fascinaties van Boudewijn Büch. Amsterdam, Uitgeverij De Werken, 2006. 152 p. In een achttal essays analyseert Büchkenner Menno Voskuil de essentie van de belangrijkste fascinaties waarover Büch zijn leven lang schreef. Daarmee is Pakhuis Büch niet alleen onmisbaar voor de reeds gevorderde Büchiaan, maar zeker ook een aanwinst voor iedereen die een heldere inleiding tot het werk van Boudewijn Büch zoekt.
 Arnold Pippel en Menno Voskuil, Het Boek van Adel. Bibliofiele uitgaven van en over Louis Couperus 1919–2006. Den Haag, Louis Couperus Museum, 2006. 120 p. Gebonden in soepel karton met talloze kleurenillustraties. De oplage bedraagt 265 exemplaren, waarvan er 15 werden gebonden in halfperkament door Binderij Phoenix te Middelburg.
 Hartelijk dank! Louis Couperus aan dr. J.R.Bos. Bezorgd door Menno Voskuil. Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ LCG, 2006. 20 p. Hartelijk dank! werd, op verzoek van het Louis Couperus Genootschap, gezet uit de Romanée en gedrukt op Zerkall in maart 2006 door de Avalon Pers te Woubrugge. De oplage bedraagt 100 exemplaren, waarvan tien zijn gebonden door Binderij Phoenix te Middelburg.
 Het jasje van Boudewijn. Woubrugge, Avalon Pers, 2005. 20 p. Het jasje van Boudewijn werd door de Avalon Pers te Woubrugge gezet uit de Garamond en in een oplage van 175 exemplaren gedrukt op Saimili Japon. 15 exemplaren werden gebonden door Binderij Phoenix.
 Het gewone leven ijdel en nietig. Boudewijn Büchs constructie van een autobiografie. Enschedé, Uitgeverij Broekhuis / SLME, 2003. 24 p. Deze uitgave is gezet uit de Garamond en verscheen in een oplage van 350 exemplaren, waarvan 220 genummerd.

Artikelen

‘De mensen wennen heus wel aan zo’n marktval’. Anton Heyboers breuk met de kunstwereld.
In: Accolade. Jaargang XLI, nummer 3, 2023, p. 82-94.

De Laatste Pagina. Ari Boulogne (1962-2023).
In: De Parelduiker, jaargang 28, nummer 4/2023, p. 77–80.

Een wuivende passant. Het leven van Olivier Boelen.
In: De Parelduiker, jaargang 28, nummer 1/2023, p. 17–32.

Kunstkannibaal Klashorst.
In: Accolade. Jaargang XXXX, nummer 2, 2022, p. 96-108.

De Laatste Pagina. Gert Hekma (1951-2022).
In: De Parelduiker, jaargang 27, nummer 3/2022, p. 77–80.

Duivel, slavendrijver en bigamist. Anton Heyboer en De Telegraaf.
In: Eigenbouwer. Tijdschrift voor de goede smaak, nummer 15, februari 2022, p. 86–95.

(Met Liesje Schreuders) Het vitale belang van kunst. Een vraaggesprek met Maxim Februari.
In: Accolade. Jaargang XXXIX, nummer 1, 2021, p. 87-93.

Boudewijn Büch. De eeuwigheidswaarde van een oeuvre.
In: Büchmania Magazine. Nummer 18, september 2021, p. 68-78.

‘Voor mij zijn er in de kunst geen regels net zoals in de liefde.’ Het leven van Aad Donker.
In: Eigenbouwer. Tijdschrift voor de goede smaak, nummer 12, juni 2020, p. 82–95.

Gustav Klimt: van mythe tot hype.
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang XXXVI, nummer 1 (mei 2018), p. 24–27.

Komrij in catalogi.
In: De Parelduiker, jaargang 22, nummer 2/3 2017, p. 153–156.

Beidt uw tijd. Berlage en zijn Beurs (1903).
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang XXXIV, jubileumnummer (2016), p. 65–68.

Ben je in de winterboom. James Purdy en de Nederlandse private press.
In: De Parelduiker, jaargang 21, nummer 3/2016, p. 2–14.

Een citaat als kunstwerk. Bart Domburg vertelt over zijn ‘Couperus’.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Drieëntwintigste jaargang, nummer 45 (juni 2015), p. 18–21.

Een poëzie van weekheid. Albert Verwey over J.G. Danser.
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang XXXIII, nummer 1, (mei 2015), p. 21–25.

Stokken, latten, linialen, karwatsen en zwepen. Seks in de biografie van Kees Lekkerkerker (1910–2006).
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang XXXII, nummer 2, (december 2014), themanummer ‘Seks in de biografie’, p. 79–81.

‘Hij mocht een dandy zijn, maar was nooit een kwast.’ Albert Verwey over Louis Couperus.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Tweeëntwintigste jaargang, nummer 44 (november 2014), p. 4–12.

Als marmer blakend in de zuiderzon.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Tweeëntwintigste jaargang, nummer 43 (mei 2014), p. 16–20.

Beste Martialis.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Eenentwintigste jaargang, nummer 42 (december 2013), p. 109–111.

1913: Couperus 50 jaar!
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Eenentwintigste jaargang, nummer 41 (juni 2013), p. 4–13.
Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen als begeleidende tekst bij de gelijknamige jubileumtentoonstelling van het Louis Couperus Museum, die werd samengesteld door Menno Voskuil.

Cornelis Pieter Lekkerkerker. Levensbericht.
In: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2011–2012 (Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013), p. 75–84.

Samain vertaald door Slauerhoff.
In: De Parelduiker, jaargang 18, nummer 1/2013, p. 37–40.

De hoogleraar die weigerde… Albert Verwey (1865–1937) en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang XXX, nummer 1, (mei 2012), p. 28–30.

Het Amsterdams Instituut voor Letterkunde.
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang XXIX, nummer 2, (december 2011), p. 54–58.

“Ik die nu eenmaal Grieks ben.” De publieke coming out van Hans Warren, Andy Warhol en Rob Halford.
In: Literair tijdschrift Tzum. Nummer 53/54, 2011, p. 34–40.

Collectie compleet
Inleiding in: Catalogus Hans Warren, de collectie Niek Oele (Den Haag, Fokas Holthuis, 2011), p. 2.

Zelf biograaf worden. Schrijfhulp in cursusvorm.
In: Biografie Bulletin. Voorjaar 2011, speciale boekenweekuitgave, p. 70–73.

In dienst van de letteren. Het literaire leven van Kees Lekkerkerker (1910–2006).
In: De Parelduiker, jaargang 15, nummer 5/2010, p. 2–19.

Bij de dood van Gerlof van Vloten (1866–1903).
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang XXVIII, nummer 2, (december 2010)

'Sommige van Couperus' stukken kun je zo weer in de krant zetten'. Een vraaggesprek met Marjolijn Februari.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Achttiende jaargang, nummer 35 (mei 2010), p. 27–29.

‘Verrassend schoone, betooverende taalmuziek.’ Contemporaine reacties op de poëzie van Louis Couperus.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. Zeventiende jaargang, nummer 34 (november 2009), p. 22–26.

De zoektocht naar Nico.
In: Tegendeel. Februari 2009.

'Vergeleken met Couperus ben ik maar een heel klein mannetjes hoor'. Het laatste vraaggesprek met Frédéric Bastet.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 16e jaargang, nummer 32 (november 2008), p. 24–27.

(Met Peter Hoffman) Biograaf tegen wil en dank. Frédéric Bastet (1926–2008).
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 16e jaargang, nummer 32 (november 2008), p. 4–6.

Beste Hans, Beste Kees. De literaire vriendschap tussen Hans Warren en Kees Lekkerkerker.
In: Büchmania Magazine. Nummer 4, december 2007.

‘Dit is mijn meester, hier is uw knecht’ Over Boudewijn Büchs fascinatie voor Arthur Rimbaud.
In: Büchmania Magazine. Nummer 3, september 2006.

Burgersdijk & Niermans 16–17 mei 2006
In: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent. 22e jaargang, nr. 5 (juli 2006), p. 380–382.
[veilingverslag]

(Met Nick ter Wal) Bubb Kuyper, 29 november 2005: Boudewijn Büch deel 3 (geschiedenis, reizen, muziek, varia).
In: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent. 22e jaargang, nr. 4 (mei 2006), p. 317–318.
[veilingverslag]

Tien jaar Louis Couperus Museum.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 14e jaargang, nummer 27 (mei 2006), p. 19–21.

Berlage als boekbandontwerper.
In: Origine. 14e jaargang, nummer 2/2006, p. 67–69.

Geschouwd in het hart der dingen. P.C.Hooftprijs voor Frédéric Bastet.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 13e jaargang, nummer 26 (november 2005), p. 15–17.

‘…und ich freue mich sehr für dein Buch.’ Vladimír Suchánek als omslagontwerper voor Boudewijn Büch.
In: Büchmania Magazine. Nummer 2, september 2005, p. 30–36.

(Met Paul Snijders en Nick ter Wal) Bubb Kuyper, 31 mei 2005: Boudewijn Büch deel 2 (boeken over boeken, kunst, filosofie en literatuur).
In: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent. 22e jaargang, nr. 1 (september 2005), p. 39–45.
[veilingverslag]

(Met Paul Snijders en Nick ter Wal) Boudewijn Büch en zijn Bibliotheca Didina et Pinguina.
In: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent. 21e jaargang, nr. 3 (februari 2005), p. 159–169.
[veilingverslag]

De roekeloze Oscar Wilde.
In: Origine. 12e jaargang, nummer 6/2004, p. 30–31.

Warhol, Jagger en Büch in één.
In: Origine. 12e jaargang, nummer 5/2004, p. 38–39.

‘Wat voor jou Mozart is, is voor mij Mick Jagger.’
In: Büchmania Magazine. Nummer 1, september 2004, p. 37–41.

Grotten, kinderen, instinct en oerdrift.
In: Origine. 12e jaargang, nummer 4/2004, p. 30–31.

Veel liefs van Maria Callas.
In: Origine. 12e jaargang, nummer 3/2004, p. 28–29.

Een brok geschiedenis.
In: Origine. 12e jaargang, nummer 2/2004, p. 24–25.

Het gewone leven ijdel en nietig. Boudewijn Büchs constructie van een autobiografie.
In: Tegendeel. Januari 2004, p. 2–14.

Inktpotjes en kapotte brillen.
In: Origine. 12e jaargang, nummer 1/2004, p. 42–43.

‘Experimenteer! Ook met mannen én in de liefde.’ Boudewijn Büch en de homoseksualiteit.
In: Gay 2004. Een jaarboek samengesteld door Hans Hafkamp en Jos Versteegen. Amsterdam, Vassallucci, 2003, p. 16–25.

Duizend bommen en granaten!
In: Origine. 11e jaargang, nummer 6/2003, p. 90–91.

Louis Couperus en de private press.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 11e jaargang, nummer 22 (november 2003), p. 32–35.

Les Illuminations geïllustreerd.
In: Origine. 11e jaargang, nummer 5/2003, p. 91–92.

De matroos en de circusjongen.
In: Origine. 11e jaargang, nummer 4/2003, p. 78–79.

Pijpelijntjes wederom verkeerd beoordeeld.
In: Origine. 11e jaargang, nummer 3/2003, p. 96–97.

Fidessa verbeeld in cinema en carré.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 11e jaargang, nummer 21 (juni 2003), p. 27–29.

Een grote rijkdom aan versieringen.
In: Origine. 11e jaargang, nummer 2/2003, p. 96–97.

Een zeldzame opdracht.
In: Origine. 11e jaargang, nummer 1/2003, p. 88.

Tiental onder de hamer.
In: Origine. 10e jaargang, nummer 6/2002, p. 126–127.

Een trotse eerste druk.
In: Origine. 10e jaargang, nummer 5/2002, p. 123–124.

De collectie Philip J.
In: Origine. 10e jaargang, nummer 3/2002, p. 87–88.

Weelde–uitgaven van Louis Couperus.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 10e jaargang, nummer 19 (mei 2002), p. 27–28.

Literaire parafernalia: nieuw verzamelgebied?
In: Origine. 10e jaargang, nummer 2/2002, p. 94–95.

Moderne handschriften voor weinig geld.
In: Het Veilingtijdschrift. Jaargang 2, nummer 6/2001, p. 46.

Handschriften van James Joyce brengen miljoenen op.
In: Het Veilingtijdschrift. Jaargang 2, nummer 4/2001, p. 41–42.

De stoelen van Couperus.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 9e jaargang, nummer 17 (mei 2001), p. 22–23.

Couperus verzamelen III. Een vraaggesprek met antiquaar Piet van Winden.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 8e jaargang, nummer 16 (november 2000), p. 18–20.

Het leven van Oscar Wilde opnieuw op de planken.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 8e jaargang, nummer 16 (november 2000), p. 50–51.

Een tweeling in het oude Rome.
In: Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 8e jaargang, nummer 15 (mei 2000), p. 26–28.

Recensies

Ton Kors – De tijd van Anton de Lange.
In: Hello Gorgeous, nummer 9, winter 2014, p. 26–27.

Jonas Gardell – De Liefde en De Ziekte.
In: Hello Gorgeous, nummer 7, zomer 2014, p. 17.

Boekbespreking.
In: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent. 20e jaargang, nr. 5 (juli 2004), p. 253–257.
[Over Bram de Does en Helmut Salden]

Gerrit Komrij – Luchtspiegelingen.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 9, juli 2001, p. 61–62.

Nop Maas – Kleine Bolsjewieken.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Themanummer , april 2001, p. 58–59.

De schrijver, een roman.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Themanummer , april 2001, p. 62.

Koen Brams – Encyclopedie van fictieve kunstenaars.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 7, februari 2001, p. 58–59.

Hans Warren – Geheim dagboek 1982–1893.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 7, februari 2001, p. 62.

K. Schippers – Holland Dada.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 6, november 2000, p. 58–59.

Oscar van den Boogaard – Sensaties.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 6, november 2000, p. 62.

Carel Willink – Zelfportret en architectuur.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 5, juni 2000, p. 57–58.

Thé Lau – De sterren van de hemel.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 5, juni 2000, p. 61.

Jeroen Brouwers – De zwarte zon.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Themanummer , april 2000, p. 55–56.

Koos van Zomeren – Een deur in oktober.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Themanummer , april 2000, p. 59.

Kees de Bakker – Mijn eerste boek.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 3, februari 2000, p. 57–58.

Herman Brusselmans – Uitgeverij Guggenheimer.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 3, februari 2000, p. 61.

Jean–Paul Sartre – Baudelaire.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 2, november 1999, p. 55–56.

Ed van Eeden – De vogelspin.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 2, november 1999, p. 60.

Joris Moens – Een beest met twee lichamen.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 1, juni 1999, p. 62.

De procedure en Allerzielen.
In: ROest. Tijdschrift van de FHKW. Nummer 0, april 1999, p. 58–59.

Contact

info@mennovoskuil.nl


© 2023 Menno Voskuil